Ανθισμένα Φυτά
Αλόη Βαριεγκάτα 11,73€ Χωρίς απόθεμα
Νερτέρα 4,59€ Χωρίς απόθεμα
Αζαλέα (μικρό δεντρο) 15,81€ Χωρίς απόθεμα
Αζαλέα (μικρό δεντρο) 15,81€ Χωρίς απόθεμα
Αζαλέα (μικρό δεντρο) 15,81€ Χωρίς απόθεμα
Αζαλέα (μικρό δεντρο) 15,81€ Χωρίς απόθεμα
Φαλαινόψις (μίνι) 13,77€ Χωρίς απόθεμα
Φαλαινόψις (μίνι) 13,77€ Χωρίς απόθεμα
Φαλαινόψις (μίνι) 13,77€ Χωρίς απόθεμα
Φαλαινόψις (μίνι) 13,77€ Χωρίς απόθεμα
Φαλαινόψις (μίνι) 13,77€ Χωρίς απόθεμα
Φαλαινόψις (μίνι) 13,77€ Χωρίς απόθεμα
Αλεξανδρινό (μεγάλο) 25,33€ Χωρίς απόθεμα
Αλεξανδρινό (μεσαίο) 10,54€ Χωρίς απόθεμα
Αλεξανδρινό (μικρομεσαίο) 8,16€ Χωρίς απόθεμα
Αλεξανδρινό (μικρό – κασπώ) 7,82€ Χωρίς απόθεμα
Αλεξανδρινό (μικρό) 5,27€ Χωρίς απόθεμα
Σολάνουμ Pseudocapsicum 5,61€ Χωρίς απόθεμα
Ερείκη Calluna 5,95€ Χωρίς απόθεμα
Ερείκη Calluna 5,95€ Χωρίς απόθεμα
Ερείκη Calluna 5,95€ Χωρίς απόθεμα
Επίφυλλο 4,93€ Χωρίς απόθεμα
Επίφυλλο 4,93€ Χωρίς απόθεμα
Επίφυλλο 4,93€ Χωρίς απόθεμα
Τιλάνσια (Τερακότα) 14,96€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεγάλο) 9,52€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεγάλο) 9,52€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεγάλο) 9,52€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεγάλο) 9,52€ Χωρίς απόθεμα
Τιλάνσια 8,50€ Χωρίς απόθεμα
Χρυσάνθεμο (Μεγάλο) 10,71€ Χωρίς απόθεμα
Χρυσάνθεμο (Μεγάλο) 10,71€ Χωρίς απόθεμα
Χρυσάνθεμο (Μεγάλο) 10,71€ Χωρίς απόθεμα
Χρυσάνθεμο (Μεγάλο) 10,71€ Χωρίς απόθεμα
Χρυσάνθεμο (Μικρομεσαίο) 5,61€ Χωρίς απόθεμα
Χρυσάνθεμο (Μικρομεσαίο) 5,61€ Χωρίς απόθεμα
Χρυσάνθεμο (Μικρομεσαίο) 5,61€ Χωρίς απόθεμα
Χρυσάνθεμο (Μικρομεσαίο) 5,61€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μικρό) 5,27€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μικρό) 5,27€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μικρό) 5,27€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεσαίο) 6,46€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεσαίο) 6,46€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεγάλο) 9,52€ Χωρίς απόθεμα
Σαϊντπώλια 5,44€ Χωρίς απόθεμα
Μαντεβίλα 9,01€ Χωρίς απόθεμα
Γκουσμάνια (Μικρή) 9,01€ Χωρίς απόθεμα
Γκουσμάνια (Μικρή) 9,01€ Χωρίς απόθεμα
Γκουσμάνια (Μικρή) 9,01€ Χωρίς απόθεμα
Σελόζια 4,25€ Χωρίς απόθεμα
Σελόζια 4,25€ Χωρίς απόθεμα
Σελόζια 4,25€ Χωρίς απόθεμα
Ντάλια 8,50€ Χωρίς απόθεμα
Στεφανωτής 22,27€ Χωρίς απόθεμα
Γκαζάνια 3,23€ Χωρίς απόθεμα
Τορένια 3,23€ Χωρίς απόθεμα
Τορένια 3,23€ Χωρίς απόθεμα
Τορένια 3,23€ Χωρίς απόθεμα
Τορένια 3,23€ Χωρίς απόθεμα
Φαλαινόψις (Τριπλή) 37,06€ Χωρίς απόθεμα
Φαλαινόψις (Τριπλή) 37,06€ Χωρίς απόθεμα
Φαλαινόψις (Τριπλή) 37,06€ Χωρίς απόθεμα
Φαλαινόψις (Τριπλή) 37,06€ Χωρίς απόθεμα
Φαλαινόψις (Διπλή) 31,62€ Χωρίς απόθεμα
Πεπερόμια Καπεράτα 10,37€ Χωρίς απόθεμα
Σερφίνια 5,44€ Χωρίς απόθεμα
Τριανταφυλλιά 7,31€ Χωρίς απόθεμα
Τριανταφυλλιά 7,31€ Χωρίς απόθεμα
Τριανταφυλλιά 7,31€ Χωρίς απόθεμα
Τριανταφυλλιά 7,31€ Χωρίς απόθεμα
Φαλαινόψις (Διπλή) 31,62€ Χωρίς απόθεμα
Φαλαινόψις (Διπλή) 31,62€ Χωρίς απόθεμα
Φαλαινόψις (Μονή) 20,91€ Χωρίς απόθεμα
Φαλαινόψις (Μονή) 20,91€ Χωρίς απόθεμα
Κυμβίδιο 41,99€ Χωρίς απόθεμα
Πρίμουλα 2,38€ Χωρίς απόθεμα
Πρίμουλα 2,38€ Χωρίς απόθεμα
Πρίμουλα 2,38€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεγάλο) 9,52€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεγάλο) 9,52€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεγάλο) 9,52€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεσαίο) 6,46€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεσαίο) 6,46€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεσαίο) 6,46€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μικρό) 5,27€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μικρό) 5,27€ Χωρίς απόθεμα
Καλαγχόη (Μεσαία) 14,96€ Χωρίς απόθεμα
Καλαγχόη (Μίνι) 3,74€ Χωρίς απόθεμα
Καλαγχόη (Μίνι) 3,74€ Χωρίς απόθεμα
Καλαγχόη (Μίνι) 3,74€ Χωρίς απόθεμα
Ζέρμπερα 5,61€ Χωρίς απόθεμα
Ζέρμπερα 5,61€ Χωρίς απόθεμα
Ζέρμπερα 5,61€ Χωρίς απόθεμα
Ζέρμπερα 5,61€ Χωρίς απόθεμα
Ζέρμπερα 5,61€ Χωρίς απόθεμα
Ζέρμπερα 5,61€ Χωρίς απόθεμα
Ζέρμπερα 5,61€ Χωρίς απόθεμα
Έρωτας (Μικρός) 4,42€ Χωρίς απόθεμα
Γκουσμάνια (Μεγάλη) 21,25€ Χωρίς απόθεμα
Γεράνι 4,25€ Χωρίς απόθεμα
Γεράνι 4,25€ Χωρίς απόθεμα
Γαρδένια (Μεσαία) 13,94€ Χωρίς απόθεμα
Γαρδένια (Μικρή) 7,31€ Χωρίς απόθεμα
Αφελάνδρα 12,58€ Χωρίς απόθεμα
Ανθούριο (Μικρό) 17,34€ Χωρίς απόθεμα
Αζαλέα (Μεγάλο δέντρο) 36,72€ Χωρίς απόθεμα
Αζαλέα (Μεγάλη) 12,58€ Χωρίς απόθεμα
Αζαλέα (Μεγάλη) 12,58€ Χωρίς απόθεμα
Αζαλέα (Μεγάλη) 12,58€ Χωρίς απόθεμα
Αζαλέα (Μεγάλη) 12,58€ Χωρίς απόθεμα
Αζαλέα (Mικρή) 7,31€ Χωρίς απόθεμα
Αζαλέα (Mικρή) 7,31€ Χωρίς απόθεμα
Ζέρμπερα 5,61€ Χωρίς απόθεμα
Φυλλώδη Φυτά
Ελγούντι (στολισμένο) 14,96€ Χωρίς απόθεμα
Ελγούντι 7,31€ Χωρίς απόθεμα
Ζάμια (Γίγας) 29,75€ Χωρίς απόθεμα
Μπαμπού (3άρα πυραμίδα) 17,00€ Χωρίς απόθεμα
Κέντια (Κοντή) 42,16€ Χωρίς απόθεμα
Φτέρη 12,92€ Χωρίς απόθεμα
Μαράνθα (Μεγάλη) 26,52€ Χωρίς απόθεμα
Μπιγκόνια Ρεξ 10,54€ Χωρίς απόθεμα
Παχίρα (40άρα) 84,32€ Χωρίς απόθεμα
Παχίρα (30άρα) 65,62€ Χωρίς απόθεμα
Παχίρα (25άρα) 48,45€ Χωρίς απόθεμα
Ντιεφενμπάχια (Περφέκτα) 6,46€ Χωρίς απόθεμα
Ντιεφενμπάχια (Περφέκτα) 6,46€ Χωρίς απόθεμα
Μπονσάι (Πήλινο) 42,16€ Χωρίς απόθεμα
Μπονσάι (Μικρό) 21,08€ Χωρίς απόθεμα
Μαράνθα (Καλαθέα) 26,52€ Χωρίς απόθεμα
Κέντια (Ψηλή) 76,33€ Χωρίς απόθεμα
Κέντια (Μεσαία) 65,11€ Χωρίς απόθεμα
Κακτάκια 4,59€ Χωρίς απόθεμα
Ζάμια (Μικρή) 10,54€ Χωρίς απόθεμα
Αρέκα (Κοντή) 37,06€ Χωρίς απόθεμα
Συνθέσεις
Διάφορα Φυτά
Λιβάνι (Μεγάλο) 3,23€ Χωρίς απόθεμα
Δεντρολίβανο (Μεγάλο) 3,74€ Χωρίς απόθεμα
Μοχίτο (Πανασέ – Μεγάλο) 3,74€ Χωρίς απόθεμα
Μοχίτο (Μεγάλο) 3,74€ Χωρίς απόθεμα
Λουίζα (Μεγάλη) 3,74€ Χωρίς απόθεμα
Λεβάντα (Μεγάλη) 3,74€ Χωρίς απόθεμα
Λεβάντα (Μικρή) 1,70€ Χωρίς απόθεμα
Βασιλικός (Μεγάλος) 7,82€ Χωρίς απόθεμα
Βασιλικός (Μεσαίος) 4,93€ Χωρίς απόθεμα
Βασιλικός (Μικρός) 3,74€ Χωρίς απόθεμα
Βασιλικός (Μίνι) 1,70€ Χωρίς απόθεμα
Βασιλικός (Μίνι) 1,70€ Χωρίς απόθεμα