Ανθισμένα Φυτά
Αζαλέα (μικρό δεντρο) 15,81€ Χωρίς απόθεμα
Αζαλέα (μικρό δεντρο) 15,81€ Χωρίς απόθεμα
Αζαλέα (μικρό δεντρο) 15,81€ Χωρίς απόθεμα
Αζαλέα (μικρό δεντρο) 15,81€ Χωρίς απόθεμα
Αλεξανδρινό (μεγάλο) 25,33€ Χωρίς απόθεμα
Αλεξανδρινό (μεσαίο) 10,54€ Χωρίς απόθεμα
Αλεξανδρινό (μικρομεσαίο) 8,16€ Χωρίς απόθεμα
Αλεξανδρινό (μικρό – κασπώ) 7,82€ Χωρίς απόθεμα
Αλεξανδρινό (μικρό) 5,27€ Χωρίς απόθεμα
Σολάνουμ Pseudocapsicum 5,61€ Χωρίς απόθεμα
Πανσές 2,38€ Χωρίς απόθεμα
Πανσές 2,38€ Χωρίς απόθεμα
Πανσές 2,38€ Χωρίς απόθεμα
Πανσές 2,38€ Χωρίς απόθεμα
Ερείκη Calluna 5,95€ Χωρίς απόθεμα
Ερείκη Calluna 5,95€ Χωρίς απόθεμα
Ερείκη Calluna 5,95€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεγάλο) 9,52€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεγάλο) 9,52€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεγάλο) 9,52€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεγάλο) 9,52€ Χωρίς απόθεμα
Χρυσάνθεμο (Μεγάλο) 10,71€ Χωρίς απόθεμα
Χρυσάνθεμο (Μεγάλο) 10,71€ Χωρίς απόθεμα
Χρυσάνθεμο (Μεγάλο) 10,71€ Χωρίς απόθεμα
Χρυσάνθεμο (Μεγάλο) 10,71€ Χωρίς απόθεμα
Χρυσάνθεμο (Μικρομεσαίο) 5,61€ Χωρίς απόθεμα
Χρυσάνθεμο (Μικρομεσαίο) 5,61€ Χωρίς απόθεμα
Χρυσάνθεμο (Μικρομεσαίο) 5,61€ Χωρίς απόθεμα
Χρυσάνθεμο (Μικρομεσαίο) 5,61€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μικρό) 5,27€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μικρό) 5,27€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μικρό) 5,27€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεσαίο) 6,46€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεσαίο) 6,46€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεγάλο) 9,52€ Χωρίς απόθεμα
Μαντεβίλα 9,01€ Χωρίς απόθεμα
Σελόζια 4,25€ Χωρίς απόθεμα
Σελόζια 4,25€ Χωρίς απόθεμα
Σελόζια 4,25€ Χωρίς απόθεμα
Ντάλια 8,50€ Χωρίς απόθεμα
Διπλαδένια 9,01€ Χωρίς απόθεμα
Διπλαδένια 9,01€ Χωρίς απόθεμα
Στεφανωτής 22,27€ Χωρίς απόθεμα
Γκαζάνια 3,23€ Χωρίς απόθεμα
Γκαζάνια 3,23€ Χωρίς απόθεμα
Γκαζάνια 3,23€ Χωρίς απόθεμα
Τορένια 3,23€ Χωρίς απόθεμα
Τορένια 3,23€ Χωρίς απόθεμα
Τορένια 3,23€ Χωρίς απόθεμα
Τορένια 3,23€ Χωρίς απόθεμα
Κατηφές 1,70€ Χωρίς απόθεμα
Κατηφές 1,70€ Χωρίς απόθεμα
Κατηφές 1,70€ Χωρίς απόθεμα
Ορτανσία (Μίνι) 4,08€ Χωρίς απόθεμα
Σερφίνια 5,44€ Χωρίς απόθεμα
Σερφίνια 5,44€ Χωρίς απόθεμα
Σερφίνια 5,44€ Χωρίς απόθεμα
Σερφίνια 5,44€ Χωρίς απόθεμα
Σερφίνια 5,44€ Χωρίς απόθεμα
Σερφίνια 5,44€ Χωρίς απόθεμα
Σερφίνια 5,44€ Χωρίς απόθεμα
Ορτανσία (Μεσαία) 12,92€ Χωρίς απόθεμα
Ορτανσία (Μεγάλη) 24,31€ Χωρίς απόθεμα
Έρωτας (Μεγάλος) 6,46€ Χωρίς απόθεμα
Έρωτας (Μεγάλος) 6,46€ Χωρίς απόθεμα
Έρωτας (Μεγάλος) 6,46€ Χωρίς απόθεμα
Έρωτας (Μικρός) 4,42€ Χωρίς απόθεμα
Έρωτας (Μικρός) 4,42€ Χωρίς απόθεμα
Έρωτας (Μικρός) 4,42€ Χωρίς απόθεμα
Ορτανσία (Μεγάλη) 24,31€ Χωρίς απόθεμα
Ορτανσία (Μεγάλη) 24,31€ Χωρίς απόθεμα
Ορτανσία (Μεσαία) 12,92€ Χωρίς απόθεμα
Ορτανσία (Μεσαία) 12,92€ Χωρίς απόθεμα
Ορτανσία (Μικρή) 8,67€ Χωρίς απόθεμα
Ορτανσία (Μικρή) 8,67€ Χωρίς απόθεμα
Έρωτας (Μεγάλος) 6,46€ Χωρίς απόθεμα
Έρωτας (Μεγάλος) 6,46€ Χωρίς απόθεμα
Έρωτας (Μεγάλος) 6,46€ Χωρίς απόθεμα
Έρωτας (Μεγάλος) 6,46€ Χωρίς απόθεμα
Έρωτας (Μικρός) 5,10€ Χωρίς απόθεμα
Έρωτας (Μικρός) 4,42€ Χωρίς απόθεμα
Έρωτας (Μικρός) 4,42€ Χωρίς απόθεμα
Κυμβίδιο 41,99€ Χωρίς απόθεμα
Πρίμουλα 2,38€ Χωρίς απόθεμα
Πρίμουλα 2,38€ Χωρίς απόθεμα
Πρίμουλα 2,38€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεγάλο) 9,52€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεγάλο) 9,52€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεγάλο) 9,52€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεσαίο) 6,46€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεσαίο) 6,46€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μεσαίο) 6,46€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μικρό) 5,27€ Χωρίς απόθεμα
Κυκλάμινο (Μικρό) 5,27€ Χωρίς απόθεμα
Μόνα λίζα 12,92€ Χωρίς απόθεμα
Έρωτας (Μικρός) 4,42€ Χωρίς απόθεμα
Γαρδένια (Μεσαία) 13,94€ Χωρίς απόθεμα
Γαρδένια (Μικρή) 7,31€ Χωρίς απόθεμα
Αφελάνδρα 12,58€ Χωρίς απόθεμα
Αζαλέα (Μεγάλο δέντρο) 36,72€ Χωρίς απόθεμα
Αζαλέα (Μεγάλη) 12,58€ Χωρίς απόθεμα
Αζαλέα (Μεγάλη) 12,58€ Χωρίς απόθεμα
Αζαλέα (Μεγάλη) 12,58€ Χωρίς απόθεμα
Αζαλέα (Μεγάλη) 12,58€ Χωρίς απόθεμα
Αζαλέα (Mικρή) 7,31€ Χωρίς απόθεμα
Αζαλέα (Mικρή) 7,31€ Χωρίς απόθεμα
Φυλλώδη Φυτά
Συνθέσεις
Διάφορα Φυτά
Λιβάνι (Μεγάλο) 3,23€ Χωρίς απόθεμα
Δεντρολίβανο (Μεγάλο) 3,74€ Χωρίς απόθεμα
Μοχίτο (Πανασέ – Μεγάλο) 3,74€ Χωρίς απόθεμα
Μοχίτο (Μεγάλο) 3,74€ Χωρίς απόθεμα
Λουίζα (Μεγάλη) 3,74€ Χωρίς απόθεμα
Λεβάντα (Μεγάλη) 3,74€ Χωρίς απόθεμα
Λεβάντα (Μικρή) 1,70€ Χωρίς απόθεμα
Βασιλικός (Μεγάλος) 7,82€ Χωρίς απόθεμα
Βασιλικός (Μεσαίος) 4,93€ Χωρίς απόθεμα
Βασιλικός (Μικρός) 3,74€ Χωρίς απόθεμα
Βασιλικός (Μίνι) 1,70€ Χωρίς απόθεμα
Βασιλικός (Μίνι) 1,70€ Χωρίς απόθεμα